top of page

privatlivspolitik

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Månedalen tager løbende stilling til, hvordan vi bedst behandler dine data.
Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik er tilgængelig her på Grundejerforeningens hjemmeside.
Foruden bestyrelsen har vores webmaster adgang til dine data.


Data vi behandler om dig

De personlige data, vi behandler, er grundejers:

  • navn

  • adresse (i Grundejerforeningens område)

  • adresse (fast bopæl)

  • telefonnummer

  • mailadresse


Formålet med behandling af dine personlige data
Indsamling af dine personlige data sker for at kunne varetage nødvendige bestyrelsesopgaver såsom indkaldelse til Generalforsamling, formidling af diverse infoskrivelser fra Odsherred Kommune, nyt fra FSNR, tiltag vedr. vedligeholdelse af veje, henvendelser i forbindelse med f.eks. vand- eller stormskade o. lign.

Løbende opdatering af data
Det påhviler den enkelte grundejer at informere Bestyrelsen om ændringer i sine personlige data, som er nødvendige for opfyldelse af formålet.


Sletning af unødvendige persondata
Når Bestyrelsen er orienteret om, at en grundejer er fraflyttet Grundejerforeningens område, slettes alle personlige data vedr. denne.

Blomstermark.jpg
bottom of page