top of page

overvejelser vedr. beplantning og invasive arter

Vores område er helt unikt bl.a. på grund af stranden, store lyngområder og de mange gran- og fyrretræer. Du kan læse om naturpleje i "Naturen ved dit sommerhus - Odsherred Kommune" på Odsherred Kommunes hjemmeside.
 
MEN meget høje træer er ikke altid lykken for naboen, måske heller ikke for grundejeren selv, hvis de skygger for meget for solen.
Det kan resultere i enten uvenskab med naboen eller total rydning af den gamle beplantning for at få sol på grunden. Ingen af delene er at foretrække, så hvad kan man gøre for at undgå dette?

Alternativ beplantning
Det er muligt at finde træer og buske, som vil kunne erstatte nogle af de gamle høje træer, så området bevarer sit særpræg.
Hvis man f.eks. fælder nogle af de meget høje træer, så er det muligt at supplere med sorter, som måske er bredere og lavere, ligesom det også er muligt med forskellig slags beskæring.

Beskæring af nåletræer
(Fra Havenyt.dk)
”Det er væsentligt at huske på, at fyr og gran (med få undtagelser) ikke kan skyde nye skud fra gammelt ved. Hvad man fjerner, kommer ikke igen. Derfor er den bedste metode den, at man fjerner grene nedefra, indtil lyset når ind til naboen under træets krone. Husk blot på, at træet kun kan overleve, hvis det beholder mindst 4 grenkranse regnet fra toppen.

Hvis denne metode ikke kan bruges af en eller anden grund, så er der egentlig kun udtynding tilbage. Det vil sige, at man fjerner grene helt inde ved stammen, men jævnt fordelt hele vejen rundt og hele vejen op, indtil man synes der slipper lys nok igennem den tilbageblevne del af kronen.”
 

Penselfyr
(Fra Havenyt.dk)
Penselfyr er et langsomt voksende lille træ, som gør sig godt i mange havetyper. Træet bliver sjældent særlig højt og har en helt speciel vækstform, da det har næsten vandrette grene, som danner en asymmetrisk krone. Nålene er korte og blågrønne med lys underside, og når de knuses, fremkommer en duft, som kan minde om duften af tomatplante. Det lille karakterfulde træ får masser af bløde kogler i en tidlig alder og får dermed en dekorativ facet mere.

Bjergfyr
En flerstammet stedsegrøn busk som bliver 3-5 meter høj. Nålene sidder i bundter med 2 stk. og er 4-5 cm lange. Placeres et solrigt sted og tåler en meget let jord.
Planteafstand 1-1½ pr. meter

Hasselbuske
(Fra Havenyt.dk)
Er hurtigt voksende og tæt, hvis den bliver beskåret, så man regulerer selv højden. Hassel er en af de frugtarter, der giver et højere udbytte ved en hensigtsmæssig beskæring. Blomsterknopper findes især på middellange skud fra sidste års vækst. Det gælder derfor om at fremme nyvækst gennem en årlig bortskæring af lystætte og udlevede partier i kronen.

Invasive arter

Hvis vi skal holde de invasive arter i skak, må alle være med til at gøre en indsats. Du kan være med til at gøre en indsats mod invasive arter på flere måder:
 

  • Bekæmp de invasive arter på din grund

  • Vær med til at forebygge introduktion og spredning

  • Indberet dine fund af invasive arter til Miljøstyrelsen, og bidrag derved til et bedre overblik over de invasive arter udbredelse

  • Del din viden og fortæl andre om, at det er vigtigt at undgå spredning af invasive arter
     

Fra Miljøministeriets hjemmeside "Hvad kan du selv gøre - invasive arter" 


Nogle invasive arter, som der er mange af i vores område er Japansk Pileurt og Rynket Rose. Lad os hjælpes ad, så de ikke spredes. 

 

 

 

Japansk pileurt.jpg
Rynket rose.jpg

Japansk Pileurt

Rynket Rose

Blomstermark.jpg
bottom of page