top of page

bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Brems, formand - Kratvej 24, mobil: 31343560

Anne Marie Guldsborg, kasserer - Lynggårdsvej 4, mobil 29477314
Heidi Løie, sekretær - Kratvej 17, mobil 28191666
Ulrik le Fevre, webmaster - Rørvigvej 244, mobil 40688153

Bestyrelsessuppleanter:
Nis Mark 1. suppleant, Hedevej 11
Jan Hansen 2 suppleant, Hedevej 15

Revisorer: 
Lars Saust Christensen - Engvej 2

Bo Witzel - Skovdalen 28
Hanne Hansen, revisorsuppleant - Lynggårdsvej 25

Strand.jpg

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed. Det indebærer bl.a. at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes som f.eks. . at sørge for vedligeholdelse af veje og drænanlæg.
Desuden har bestyrelsen pligt til at sørge for indkaldelse til generalforsamlinger, viderebringe evt. budskaber fra Odsherred Kommune samt indgå i diverse samarbejder med f.eks. FSNR - Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Blomstermark.jpg
bottom of page