bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Brems, formand - Kratvej 24
Anne Marie Guldsborg, kasserer - 
Lynggårdsvej 4
Heidi Løie, Kratvej 17
Flemming Floor, Hedevej 13
Ulrik Lefevre, Rørvigvej 244


Bestyrelsessuppleanter:
Nis Mark 1. suppleant, Hedevej 11
2. suppleant - vakant

Revisorer: 
Lars Saust Christensen - Engvej 2
Hanne Hansen, revisorsuppleant - Lynggårdsvej 25

Strand.jpg

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed. Det indebærer bl.a. at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes som f.eks. . at sørge for vedligeholdelse af veje og drænanlæg.
Desuden har bestyrelsen pligt til at sørge for indkaldelse til generalforsamlinger, viderebringe evt. budskaber fra Odsherred Kommune samt indgå i diverse samarbejder med f.eks. FSNR - Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig