top of page

bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer
Ulrik le Fevre, formand/webmaster - Rørvigvej 244, mobil: 40688153

Anne Marie Guldsborg, kasserer - Lynggårdsvej 4, mobil 29477314
Heidi Løie, sekretær - Kratvej 17, mobil 28191666

Jan Hansen, Hedevej 9, mobil 29 92 34 56

Kit Dollerup Jensen, Skovdalen 31, mobil 28181940


Bestyrelsessuppleanter:
Maia Jørgensen, Engvej 13, 1 suppleant, 


Revisorer: 
Lars Saust Christensen - Engvej 2

Bo Witzel - Skovdalen 28
David Philip, revisorsuppleant - Kratvej 9

Strand.jpg

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed. Det indebærer bl.a. at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes som f.eks. . at sørge for vedligeholdelse af veje og drænanlæg.
Desuden har bestyrelsen pligt til at sørge for indkaldelse til generalforsamlinger, viderebringe evt. budskaber fra Odsherred Kommune samt indgå i diverse samarbejder med f.eks. FSNR - Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig

Blomstermark.jpg
bottom of page