bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Brems, formand - Kratvej 24
Liga Graudins, næstformand - Rørvigvej 228
Per Krag Andersen, kasserer - Engvej 3
Keld Brems, sekretær - Månedalen 11
Annette Salvad, webmaster - Rørvigvej 226


Bestyrelsessuppleanter:
Jens Kruse - Hedevej 4
Anne Marie Guldsborg - Lynggårdsvej 4

Revisorer: 
Lars Saust Christensen - Engvej 2
Bo Witzel - Skovdalen 28
Hanne Hansen, revisorsuppleant - Lynggårdsvej 25

Strand.jpg

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virksomhed. Det indebærer bl.a. at sørge for, at foreningens vedtægter overholdes som f.eks. . at sørge for vedligeholdelse af veje og drænanlæg.
Desuden har bestyrelsen pligt til at sørge for indkaldelse til generalforsamlinger, viderebringe evt. budskaber fra Odsherred Kommune samt indgå i diverse samarbejder med f.eks. FSNR - Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing Rørvig