top of page

Åbne eller rørlagte vandløb

Hvis der er et privat vandløb på din matrikel, det kan være åbent eller rørlagt eller begge dele, er det dig, der skal vedligeholde det. Det vil i praksis sige, at du er ansvarlig for både at udføre og betale for vedligeholdelsesarbejdet.

 

Du skal sikre, at vandets frie løb ikke er hindret. Dette kan gøres ved f.eks. at:
 

  • fjerne nedfaldne blade, hvis de hindrer afvandingen

  • fjerne grene, som blokerer for vandet

  • fjerne aflejret sand og slam, hvis det hindrer vandets frie løb

  • optage afskårne planter fra vandløbet

  • beskære beplantning

 

Har du et rørlagt vandløb, skal du spule og udskifte rør, når det er nødvendigt. Det anbefales, at vandløbet gennemgås to gange årligt – i forsommeren og sidst på efteråret.

 

Ovenstående tekst er klippet fra "Den Lille Grønne 2022" fra Odsherred Kommune. Ved en vedtægtsændring i juni 2022 har grundejerforeningen dog påtaget sig årligt at efterse Vandløb nr. 17 og om nødvendigt fortage spuling og bortskaffelse af sand m.v.

Dette tiltag fritager IKKE den enkelte grundejer for at fortage vedligehold, hvis der på matriklen er et privat vandløb - åbnet eller rørlagt.

Kort over åbne og rørlagte vandløb samt drænanlæg
 

Kort over vandløb og drænanlæg.png

Mens den enkelte grundejer er ansvarlig for at vedligeholdelsen af åbne og rørlagte dele af vandløb nr. 17, påhviler det Grundejerforeningen at vedligeholde drænanlægget i bunden af Månedalen og Lynggårdsvej.​

Blomstermark.jpg
bottom of page