Åbne eller rørlagte vandløb

Hvis der er et privat vandløb på din matrikel, det kan være åbent eller rørlagt eller begge dele, er det dig, der skal vedligeholde det. Det vil i praksis sige, at du er ansvarlig for både at udføre og betale for vedligeholdelsesarbejdet.

 

Du skal sikre, at vandets frie løb ikke er hindret. Dette kan gøres ved f.eks. at:
 

  • fjerne nedfaldne blade, hvis de hindrer afvandingen

  • fjerne grene, som blokerer for vandet

  • fjerne aflejret sand og slam, hvis det hindrer vandets frie løb

  • optage afskårne planter fra vandløbet

  • beskære beplantning

 

Har du et rørlagt vandløb, skal du spule og udskifte rør, når det er nødvendigt. Det anbefales, at vandløbet gennemgås to gange årligt – i forsommeren og sidst på efteråret.

 

Fra "Den Lille Grønne"  fra Odsherred Kommune.


 

Kort over åbne og rørlagte vandløb samt drænanlæg
 

Kort over vandløb og drænanlæg.png

Det påhviler Grundejerforeningen at vedligeholde drænanlægget i bunden af Månedalen og Lynggårdsvej.
Det er stadfæstet i Landvæsensnævnets protokol.